Projecten

WINKEL VAN SINKEL HELP MEE GEZINNEN TE HERENIGEN

De Werkgroep Vluchtelingen Welkom In Venray ontvangt van de Winkel van Sinkel een bedrag van € 1000,00. Met dit bedrag kunnen gezinnen geholpen worden welke uit elkaar gerukt zijn door oorlog.

Ook in Venray wonen namelijk een aantal mensen afkomstig uit oorlogsgebieden, sommige zijn gevlucht met hun hele familie maar ook zijn mensen helemaal alleen hier naar toe gekomen. Deze laatste groep kan een verblijfsstatus krijgen waarna gezinshereniging aangevraagd kan worden bij de IND, dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze onderzoekt de aanvraag en geeft in de meeste gevallen ook toestemming voor hereniging. Gelukkig kunnen veel families hun reis zelf betalen maar een aantal ook niet. Voor deze gezinnen is in Venray een noodfonds waar men een lening kan aanvragen voor de reis. Dit fonds toetst de aanvraag van de betreffende gezinnen en leent geld voor de reis als de toets positief uitvalt. Het geld is meestal nodig voor de vliegtuigtickets. Eenmaal in Nederland, hier in Venray, worden zij begeleid door de stichting zoals wij dat kennen van Vluchtelingenwerk Nederland.

Het budget van de stichting is nog zeer beperkt terwijl de aanvragen voor ondersteuning bij gezinshereniging toeneemt. Reden voor de Winkel van Sinkel de stichting te helpen bij hun goede werk: ouders en kinderen weer samen brengen.