Projecten

HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN PALMANER

HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN PALMANER

St. Louis Church, Palmaner (India)
 
Een groot aantal mensen in en om de parochie St. Louis Church in Palmaner profiteren van de financiële steun die wij aan hun geven. Vooral op medisch, educatief en sociaal gebied wordt de helpende hand geboden maar ook voor huisvesting wordt gezorgd. Fr. Praveen Chinnappa Reddy heeft sinds 2017 de leiding over de parochie en hij bedankt ons voor de jaarlijkse bijdrage van € 2000,-. Hij doet het verzoek hen te blijven helpen om de arme mensen een waardig leven te laten leiden.

De St. Louis parochie bestaat uit 210 families verdeeld over een stad en negen dorpen. De meeste mensen zijn loonarbeiders en veelal afhankelijk van boerenwerk voor hun eigen levensonderhoud. Een groot aantal leeft onder de armoedegrens in zeer slechte omstandigheden. De stad kent heel wat melaatsen en bedelaars.
 
Het is begrijpelijk dat de armoede nogal wat problemen veroorzaakt zoals de kleine, onhygiënische huurwoningen waarvan de eigenaren telkens de huur verhogen zodat men moet verhuizen naar een goedkopere “woning” die nog slechter is.
Veel studenten moeten noodgedwongen met hun studie stoppen en gaan kinderarbeid verrichten wat hun jonge leven compleet vernielt. Rijke mensen gebruiken hen voor huishoudelijk werk, kinderarbeid en voor allerlei andere immorele praktijken. Alleen een goede, betaalbare opleiding kan hier verandering brengen. Hiervoor zijn fatsoenlijke schooluniformen, boeken, studiemateriaal, gezond eten en gezondheidszorg een vereiste.
Veel inwoners moeten door de armoede een goede medische zorg ontberen en worden getroffen door melaatsheid, geelzucht, malaria, nier- en hartproblemen, kanker enz. Zij overlijden aan ondervoeding, vervuild water en lucht, besmettelijke ziekten of door onbehoorlijke huisvesting.

006 of 137 st louis church palmaner india img 20170427 132805 klein 1  006 of 137 st louis church palmaner india img 20170427 132847 klein
Voedsel voor mensen in de parochie St. Louis Church in Palmaner.

Gelukkig worden meer mensen zich bewust van hun rechten maar desondanks blijven zij nog steeds poppen in handen van politici en worden het slachtoffer van ambtenaren en geldleners.
De parochie probeert hen bij te staan met educatieve hulp door bijvoorbeeld het schoolgeld te betalen of notitieboekjes aan te bieden. Zieke mensen worden naar een ziekenhuis gebracht voor een behandeling, betalen deze en ook de medicijnen krijgen zij voor niets mee. De armen worden verder geholpen met benodigdheden zoals stenen, cement en zand voor de reparatie van hun woning. De allerarmsten krijgen te eten en ook voor een stuk hygiëne wordt gezorgd in de vorm van badzeep, een wastafel, kleding, slippers e.d.
 

Fr. Reddy verzekert ons dat de jaarlijkse financiële steun ook daad-werkelijk voor deze hulp wordt gebruikt en vraagt de bijdrage te verhogen zodat meer mensen geholpen kunnen worden.
 
Meer info:
https://www.facebook.com/pages/St-Louis-Friary-Palmaner-Chitoor-AP/302550063142722